PODATKI O PODJETJU FREESTYLE D.O.O.

Pohorska ulica 7, 2000 MARIBOR, Slovenija

Matična številka: 5981484000

Davčna številka ID za DDV: SI54441994

O.k. 111.000,00 EUR

Št. reg. vložka 1/10047/00, Okrožno sodišče v Mariboru

TR pri Deželna banka Slovenije d.d. IBAN SI56 1910 0001 1420 640 SWIFT SZKBSI2XXXX,

Direktor: Tomaž Glavič