O podjetju

FREESTYLE D.O.O.

POHORSKA ULICA 7

SLO-2000 MARIBOR

Matična številka 5981484000

Davčna številka ID za DDV: SI54441994

O.k. 111.000,00 EUR

št. reg. vložka 1/10047/00, Okrožno sodišče v Mariboru

TR pri Deželna banka Slovenije d.d. IBAN SI56 1910 0001 1420 640 SWIFT SZKBSI2XXXX,

Direktor Tomaž Glavič