pogoji NOVOLETNE nagradne igre

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Novoletna nagradna igra GIANT«

 

  1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje FREESTYLE D.O.O., POHORSKA ULICA 7, SLO-2000 MARIBOR , matična številka 5981484000, davčna številka SI 54441994 (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra poteka na Facebook »Freestyle trgovine«, vendar Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni kakorkoli povezano s Facebook-om. Namen nagradne igre je spodbujati gibanje, zdrav način življenja in predstavitev električnih koles.

  1. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Nagradna igra velja od 7.12.2020 do 31.12.2020 (do 23:59 ure) in v njej lahko sodeluje vsak, ki sprejme pravila nagradne igre in v komentar označi prijatelja, s katerim bo preskusil kolo. Pogoji so objavljeni na Facebook strani Freestyle trgovina (kar ni Facebook stran oglaševanega izdelka). V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, starejše od 18 let in so registrirane v socialno omrežje Facebook. Sodelujejo tako, da všečkajo Facebook strani Freestyle trgovine. Se prijavijo na newsletter Trgovine freestyle. Všečakajo objavo o nagradni igri in jo delijo, v času nagradne igre. Ne smejo pa v nagradni igri sodelovati osebe zaposlene pri organizatorju in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro, in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko posameznik sodeluje večkrat, in ima s tem več možnosti za zmago. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči pa sami nosijo vse stroške sodelovanja kot so npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta, poštnino poslane nagrade če le te ne prevzame v poslovni enoti itd. Udeleženci nagradne igre hkrati s pravili nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu. Organizator je upravičen, da posamezne osebe izloči iz nagradne igre, v kolikor obstajajo upravičeni razlogi, zlasti v primeru kršitev pogojev sodelovanja v nagradni igri. V tem primeru je možno nagrajencem odreči nagrado ter zahtevati njeno vračilo. Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre svoje sodelovanje prekliče.

  1. NAGRADA

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

1.enodnevni test e-kolesa

2.mini servis brez delov (v vrednosti 29eur)

  1. bon za 20Eur ob nakupu (3 kos).

Nagrade ni mogoče izplačati v gotovini, zamenjati ali prenesti na tretjo osebo, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade, nagrada je vnovčljiva samo v Trgovini Freestyle na Samovi 14, 1000 Ljubljana. Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če ugotovi, da je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili. V tem primeru organizator nagrado ponudi naslednjemu izžrebancu. Nagrada bo podeljena po žrebanju v najkrajšem možnem času.

  1. ŽREBANJE IN OBJAVA NAGRAJENCEV

Žrebanje bo potekalo dne 2.1.2021 in ne bo javno, izvedeno bo elektronsko v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3-članske komisije. V žrebanje bodo vključeni vsi odgovori napisani v komentar nagradne igre objavljene na Facebook strani Freestyle trgovina, v trajanju nagradne igre. Med vsemi se bo izžrebal 1 odgovor na nagradno vprašanje. Nagrajenec bo obveščen preko njegovega Facebook profila po žrebanju. Njegovo ime bo objavljeno na Facebook strani Freestyle trgovina. Nagrajenec bo moral za prejem nagrade v roku 72 ur posredovali svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko) v zasebno sporočilo Facebook strani Freestyle trgovina. V kolikor nagrajenec tega ne naredi, se mu dokončno odvzame pravica do te nagrade. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Nagrajenec mora ob prevzemu nagrade organizatorju predložiti veljaven osebni dokument (osebna izkaznic ali potni list).

  1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Izjavo o varstvu podatkov podjetja FREESTYLE D.O.O. ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. Za to nagradno igro veljajo vsi akti organizatorja, sprejeti v zvezi z GDPR. V primeru morebitnega nasprotja med njimi in pravili te nagradne igre bo organizator uporabil akte GDPR.

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) ter Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju posredovati vse potrebne podatke, v kolikor je za nagrado potrebno plačilo akontacije dohodnine. Vse davke v zvezi z izvedbo nagradne igre in podelitvijo nagrad nosi organizator.

S sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglašate s pridobivanjem in obdelavo vaših osebnih podatkov, omenjenih v teh pravilih. Namen obdelave osebnih podatkov je izključno za podelitev nagrad in bodo najkasneje 3 mesece po poteku nagradne igre izbrisani. S sodelovanjem vsak nagrajenec soglaša z objavo osebnih podatkov v primeru, da je izžreban (ime, priimek).

  1. OSTALE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša.

Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico nagradno igro kadarkoli spremeniti ali končati. Zaradi predčasnega zaključka ni mogoče uveljavljati nobenih zahtevkov.

Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook strani Freestyle trgovina.

Kontaktni podatki organizatorja:

FREESTYLE D.O.O., POHORSKA ULICA 7, SLO-2000 MARIBOR

Tel +386 (01) 23 62 370 ; E-Mail: ljubljana@freestyle.si

Ljubljana, 3.12.2020

04.12.2020

Deli z ostalimi

English French German Italian Portuguese RussianSpanish
65